Magnolias Study

Magnolias Study

2017
Watercolour, gouache

IMG_2537.jpeg